KẾT QUẢ NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2016 CỦA INTERGOGO

KẾT QUẢ NĂM 2015

Mục tiêu nghiên cứu

Xuất phát từ cơ sở kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư vấn du học và tài chính-ngân hàng, Intergogo định hướng tập trung nghiên cứu khởi đầu từ thị trường nhân lực quốc tế, thông qua nghiên cứu lịch sử phát triển và xu hướng vận động của nền kinh tế quốc gia với Australia và Canada là trường hợp nghiên cứu điển hình.

Nguyên nhân lựa chọn Australia và Canada trong vai trò đối tượng nghiên cứu:

Một là theo dự báo của chính phủ hai quốc gia này trong 30 năm tới mỗi năm mỗi quốc gia đều cần nhập cư khoảng trên dưới 100.000 (một trăm nghìn) người lao động trình độ cao (skilled worker – sau đây xin sử dụng nguyên văn thuật ngữ tiếng Anh nhằm đảm bảo đồng nhất nội dung với mục tiêu nghiên cứu Australia và Canada). Hai là quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Australia và Canada ít bị tác động tiêu cực từ động cơ chính trị so với Mỹ, Trung Quốc hay thậm chí Nhật. Ba là từ hoạch định chính sách đến hoạt động thực tế hai quốc gia này luôn đặt Việt Nam là một trong những đối tác trọng tâm của lĩnh vực nguồn nhân lực quốc tế. Bốn là từ hai thị trường quốc gia này nhân lực quốc tế, bao gồm cả công dân Việt Nam, có thể chủ động liên thông nhanh chóng và thuận tiện với thị trường lao động Mỹ, Nhật và các nền kinh tế phát triển khác .

Phương pháp nghiên cứu

Intergogo độc lập đầu tư nghiên cứu với nhân lực nghiên cứu đồng thời là cổ đông của Intergogo và kết quả kinh doanh ứng dụng  nghiên cứu được quy đổi thành cổ phần của Intergogo.Năm 2015 Intergogo công bố kết quả nghiên cứu thông qua một số hình thức sau đây: một là đăng bài nghiên cứu trên mục Du học, báo Dân trí điện tử www.dantri.vn; hai là tổ chức hội thảo với du học sinh và phụ huynh về đề tài nghiên cứu; ba là ứng dụng kết quả nghiên cứu trong tư vấn trực tiếp cho du học sinh về lộ trình sự nghiệp và xây dựng bộ hồ sơ xin visa du học, giấy phép học tập. Thông tin thu được từ quá trình ứng dụng kết quả nghiên cứu được Intergogo sử dụng ngay trong vòng quay tiếp theo của chu trình nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu

i)Định hướng thị trường mục tiêu

Intergogo định vị thị trường mục tiêu là sản phẩm và dịch vụ đa chiều hỗ trợ nhân lực Việt Nam và quốc tế đạt tiêu chuẩn chương trình định cư Skilled Worker tại Canada (chi tiết xin xem tại http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/apply-who.asp) và các chương trình tương đương của Canada cũng như các quốc gia khác.

Chú ý: Đây là định hướng xét từ góc độ so sánh tiêu chuẩn chất lượng nhân lực do vậy không thể và không nên hiểu và/hoặc diễn giải dưới bất kỳ hình thức nào rằng Intergogo cung cấp dịch vụ tư vấn định cư tại Canada hay bất cứ quốc gia nào khác.

ii)Định vị Intergogo trong thị trường mục tiêu

Intergogo cung cấp quy trình và kiểm soát chất lượng thực hiện quy trình cho thành viên hệ sinh thái Intergogo trong thị trường nhân lực quốc tế đạt tiêu chuẩn chương trình định cư Skilled Worker tại Canada vừa nêu trên đây.

iii)Giá trị cốt lõi Intergogo

Quá trình nghiên cứu năm 2015 giúp Intergogo xác định được giá trị cốt lõi đầu tiên là tự tôn. Sự tự tôn này nghĩa là một mặt Intergogo luôn thực hiện hoạt động nghiên cứu và kinh doanh kết quả ứng dụng nghiên cứu một cách trung thực, hợp pháp, hợp lệ và đảm bảo lợi ích chính đáng của mọi bên liên quan, mặt khác trên cơ sở hoàn thành nghĩa vụ của mình đồng thời Intergogo cũng nhất định yêu cầu đối tác cung cấp đầy đủ lợi ích chính đáng tương ứng.

Trong tương lai thông qua nghiên cứu và phát triển Intergogo sẽ khám phá ra những giá trị cốt lõi khác nữa của mình.

iv)Năng lực cốt lõi Intergogo

Quá trình nghiên cứu năm 2015 giúp Intergogo xác định được một năng lực cốt lõi là khả năng nâng cấp vô hạn chất lượng dịch vụ. Khái niệm “vô hạn” ở đây hoàn toàn khả thi bởi vì cốt lõi của sản phẩm và/hoặc dịch vụ Intergogo cung cấp luôn là kết quả nghiên cứu toàn diện và cân bằng.

Trong tương lai thông qua nghiên cứu và phát triển Intergogo sẽ khám phá ra những năng lực cốt lõi khác nữa của mình.

ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2016

Biến động môi trường

Định vị trọng tâm nghiên cứu và thị trường mục tiêu trong lĩnh vực nhân lực quốc tế nên Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership – TPP) và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) dự báo sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới hoạt động của Intergogo.

Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở định hướng thị trường mục tiêu và định vị đã nêu trên đây, Intergogo xác định mục tiêu nghiên cứu năm 2016 là giải pháp đồng bộ nhân lực quốc tế cho thanh niên Việt Nam thời kỳ TPP. Do vậy, Intergogo cũng đồng thời xác định sẽ nỗ lực hợp tác được với những tổ chức sau đây trong quá trình nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu: một là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; hai là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong đó với cả hai tổ chức đoàn thể thanh niên này sẽ đặc biệt chú trọng khu vực nông thôn trong phạm vi Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” được Chính phủ Việt Nam triển khai từ năm 2009; ba là các trường đại học Australia và Canada có thể hỗ trợ thanh niên Việt Nam đạt chất lượng lao động tương đương tiêu chuẩn chương trình định cư Skilled Worker tại Canada.

Phương pháp nghiên cứu 

Intergogo chủ trương tiếp tục phương pháp nghiên cứu đã áp dụng năm 2015 và bổ sung công cụ nghiên cứu là giải pháp truyền thông đa phương tiện tích hợp trong hoạt động nghiên cứu và kinh doanh kết quả nghiên cứu nhằm tối đa hóa phạm vi ảnh hưởng của ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Trọng tâm giải pháp truyền thông đa phương tiện là cổng thông tin Jobbank Intergogo được triển khai tại www.intergogo.com  www.hotroduhoc.vn đóng vai trò môi trường nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu

i)Hoàn thiện nội dung diễn giải và biện pháp ứng dụng giá trị cốt lõi và năng lực cốt lõi của Intergogo.

ii)Giải pháp đồng bộ nhân lực quốc tế thời kỳ TPP thể hiện ứng dụng nghiên cứu trong thực tiễn kinh doanh – trong đó đặc biệt chú trọng một là cổng thông tin Jobbank Intergogo đóng vai trò môi trường nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu liên thông quốc tế; hai là chuỗi sự kiện đối thoại chủ đề “Nhân lực quốc tế thời kỳ TPP” với các trường đại học Australia, Canada và Việt Nam tổ chức định kỳ luân phiên tại các thành phố Australia, Canada và Việt Nam.

Trân trọng,

Intergogo