Công ty Cổ phần Intergogo Việt Nam

INTERGOGO CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

CHẤT LƯỢNG NỘI DUNG
1. Xuất phát từ những nghiên cứu toàn diện và chuyên sâu.
2. Thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan, chính thống và cập nhật.
CHẤT LƯỢNG TƯ VẤN VIÊN
1. Đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp
“Tư vấn Giáo dục” tại Canada.
2. Theo “Educational Counsellor”
(NOC 4033) năm 2011.
CHẤT LƯỢNG HỌC VIÊN
1. IELTS tối thiểu 5.0.
2. GPA tối thiểu 6.5.
3. Lộ trình sự nghiệp rõ ràng.
4. Tài chính đảm bảo kế hoạch du học.

INTERGOGO CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU
Xuất phát từ quá trình nghiên cứu toàn diện và chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục - việc làm, công ty cổ phần Inter GoGo Việt Nam (Intergogo) triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm kết hợp hoàn chỉnh giữa nghiên cứu và ứng dụng, giữa lý thuyết và thực tiễn. Mỗi nghiên cứu của Intergogo đều là một hạng mục đầu tư và mỗi hạng mục đầu tư của chúng tôi luôn là cơ hội để trải nghiệm nghiên cứu trong thực tiễn.
XÂY DỰNG VÀ TÀI TRỢ DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG
Intergogo chủ trì xây dựng và tài trợ các dự án cộng đồng về giáo dục – việc làm quốc tế. Các sản phẩm, dịch vụ của các dự án cộng đồng do Intergogo tài trợ được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn đội ngũ trực tiếp thực hiện và tiêu chuẩn người sử dụng tương ứng nhằm bồi dưỡng năng lực cốt lõi là “khả năng nâng cấp vô hạn” cho tất cả các thành viên trong hệ sinh thái Intergogo.
TÀI TRỢ VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN LỰC STEAM
STEAM là viết tắt của Science - Technology - Engineering - Arts - Mathematics; tạm dịch là Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Nghệ thuật - Toán học, với A là “liberal arts”. Intergogo tuyển chọn, tài trợ toàn bộ chi phí huấn luyện, bao gồm sinh hoạt phí tại Việt Nam và nước ngoài cho quý vị có giá trị cốt lõi tương đồng, có nguyện vọng làm việc trong lĩnh vực giáo dục – việc làm quốc tế và tuân thủ kỷ luật chương trình huấn luyện.
HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU LỘ TRÌNH SỰ NGHIỆP
Intergogo cung cấp dịch vụ hướng dẫn lộ trình sự nghiệp cho quý vị là học viên, người lao động, đối tác của hệ sinh thái Intergogo.
Với dịch vụ này, Intergogo cùng quý vị khám phá giá trị cốt lõi và năng lực cốt lõi của bản thân; thiết kế lộ trình sự nghiệp phù hợp với nguyện vọng và điều kiện nền tảng của quý vị; cung cấp các công cụ, quy trình và giám sát, điều chỉnh trong quá trình quý vị thực hiện các hạng mục trong lộ trình sự nghiệp của mình.
TƯ VẤN LỘ TRÌNH SỰ NGHIỆP
Intergogo cung cấp dịch vụ tư vấn lộ trình sự nghiệp cho quý vị đáp ứng tiêu chuẩn tương ứng do Intergogo quy định. Intergogo cam kết chất lượng dịch vụ tư vấn theo tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể gồm:
  • Tư vấn viên đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp “Tư vấn giáo dục” - Educational Counsellor NOC 4033 theo National Occupational Classification 2011 của Canada.
  • Nội dung tư vấn được ghi âm, tường thuật ghi âm và gửi tới quý vị sau tư vấn.
HỢP TÁC ĐÀO TẠO NHÂN SỰ
Dịch vụ này dành cho quý vị là tổ chức và có mong muốn xây dựng nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
Intergogo sẵn sàng hợp tác và thiết kế chương trình riêng phù hợp với nhân sự, các điều kiện nền tảng và mục tiêu của quý vị để bảo đảm hiệu quả cam kết.
Thông qua dịch vụ này, Intergogo mong muốn được mở rộng hợp tác với quý vị trên nhiều lĩnh vực theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

INTERGOGO CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU
Xuất phát từ quá trình nghiên cứu toàn diện và chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục - việc làm, công ty cổ phần Inter GoGo Việt Nam (Intergogo) triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm kết hợp hoàn chỉnh giữa nghiên cứu và ứng dụng, giữa lý thuyết và thực tiễn. Mỗi nghiên cứu của Intergogo đều là một hạng mục đầu tư và mỗi hạng mục đầu tư của chúng tôi luôn là cơ hội để trải nghiệm nghiên cứu trong thực tiễn.
XÂY DỰNG VÀ TÀI TRỢ DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG
Intergogo chủ trì xây dựng và tài trợ các dự án cộng đồng về giáo dục – việc làm quốc tế. Các sản phẩm, dịch vụ của các dự án cộng đồng do Intergogo tài trợ được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn đội ngũ trực tiếp thực hiện và tiêu chuẩn người sử dụng tương ứng nhằm bồi dưỡng năng lực cốt lõi là “khả năng nâng cấp vô hạn” cho tất cả các thành viên trong hệ sinh thái Intergogo.
TÀI TRỢ VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN LỰC STEAM
STEAM là viết tắt của Science - Technology - Engineering - Arts - Mathematics; tạm dịch là Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Nghệ thuật - Toán học, với A là “liberal arts”. Intergogo tuyển chọn, tài trợ toàn bộ chi phí huấn luyện, bao gồm sinh hoạt phí tại Việt Nam và nước ngoài cho quý vị có giá trị cốt lõi tương đồng, có nguyện vọng làm việc trong lĩnh vực giáo dục – việc làm quốc tế và tuân thủ kỷ luật chương trình huấn luyện.
HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU LỘ TRÌNH SỰ NGHIỆP
Intergogo cung cấp dịch vụ hướng dẫn lộ trình sự nghiệp cho quý vị là học viên, người lao động, đối tác của hệ sinh thái Intergogo.
Với dịch vụ này, Intergogo cùng quý vị khám phá giá trị cốt lõi và năng lực cốt lõi của bản thân; thiết kế lộ trình sự nghiệp phù hợp với nguyện vọng và điều kiện nền tảng của quý vị; cung cấp các công cụ, quy trình và giám sát, điều chỉnh trong quá trình quý vị thực hiện các hạng mục trong lộ trình sự nghiệp của mình.
TƯ VẤN LỘ TRÌNH SỰ NGHIỆP
Intergogo cung cấp dịch vụ tư vấn lộ trình sự nghiệp cho quý vị đáp ứng tiêu chuẩn tương ứng do Intergogo quy định. Intergogo cam kết chất lượng dịch vụ tư vấn theo tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể gồm:
  • Tư vấn viên đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp “Tư vấn giáo dục” - Educational Counsellor NOC 4033 theo National Occupational Classification 2011 của Canada.
  • Nội dung tư vấn được ghi âm, tường thuật ghi âm và gửi tới quý vị sau tư vấn.

CƠ HỘI HỢP TÁC
CÙNG INTERGOGO

HỢP TÁC TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU
HỢP TÁC ĐÀO TẠO
HỢP TÁC TUYỂN SINH